Kim jesteśmy

Fontanna - ot taki trochę zapomniany element architektury. Bywa zarośnięta chwastami, nieczynna, czasem nawet szpeci. Ten dawny symbol rozkwitu i bogactwa dziś w wielu miastach i miasteczkach znaczy coraz mniej. Tak, jakbyśmy zapomnieli, że w upalne dni daje orzeźwienie, szum jej wody koi skołatane nerwy, a na przykład słynna rzymska DI TREVI przyciąga tłumy do dziś.

Dla nas, ludzi po kryzysach zdrowia psychicznego, fontanna to synonim możliwości. Jej krople to nasze szanse na normalne życie. Czasami bywamy niedostrzegani, zupełnie jak zarosłe roślinnością wiekowe fontanny, ale wciąż szukamy sił, by przebić się przez przeciwności. Dlatego założyliśmy KIELECKI DOM POD FONTANNĄ.

Nie będziemy ukrywać, w pobliżu naszego Domu nie ma żadnej fontanny, ale odwiedzając naszą stronę internetową poczujecie na czym polega siła jej niewidzialnych kropel!

 

Replika fontanny z 1948r., nieopodal której powstał pierwszy Dom-Klub, znajduje się w Domu pod Fontanną w Nowym Jorku.

Społeczność Kieleckiego Domu pod Fontanną

 

Kielecki Dom pod Fontanną adresowany jest do osób doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego. Tworzy warunki i szanse takiego rozwijania własnych możliwości i umiejętności, które pozwalają na aktywne i satysfakcjonujące kierowanie własnym życiem.

Kielecki Dom pod Fontanną (KDpF) działa od stycznia 2006 r. Członkowie Domu-Klubu pod Fontanną - osoby doświadczające kryzysów zdrowia psychicznego działają w sekcjach, które zakładają i prowadzą wspólnie z pracownikami Domu-Klubu. Członkowie w sekcjach uczą się między innymi języków obcych, obsługi komputera, umiejętności społecznych, racjonalnego dysponowania budżetem oraz nabywają umiejętności poruszania się po rynku pracy.

Powstanie Kieleckiego Dom pod Fontanną było etapem wdrażania projektu realizowanego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Dom - Klub założył Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego we współpracy z Miastem Kielce i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie przy wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy, Biura Turystycznego ABEX, Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Świętokrzyskiego Biura Brokerskiego, którzy zawiązali Partnerstwo na rzecz Rozwoju „Twarzą w twarz z rynkiem pracy - Model Zatrudnienia Przejściowego”. W tworzenie KDpF zaangażowane były osoby o różnym wykształceniu i doświadczeniu życiowym. Wiele z nich same doznały kryzysów zdrowia psychicznego.

 

W latach 2005 – 2010 KDpF współpracował z pracodawcami w celu tworzenia Miejsc Zatrudnienia Przejściowego. Nadal jednak przygotowujemy swoich Członków do podjęcia pracy, organizując szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe. We współpracy z innymi Partnerami projektu KDpF jest odpowiedzialny za podjęcie dialogu społecznego z różnymi grupami zawodowymi i społecznością lokalną w celu promocji Modelu Domu-Klubu, Zatrudnienia Przejściowego i przełamywania stereotypów społecznych na temat osób doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego.

 

 

Kielecki Dom pod Fontanną jest dla mnie drugim, a czasem nawet pierwszym domem, „oazą spokoju”. Przychodzi tu wiele osób, które przeszły kryzysy psychiczne, ale na ten temat staramy się nie rozmawiać. Czuję się tu wspaniale i bezpiecznie, panuje tu miła atmosfera. Jestem tu niemal codziennie, więc wiem co mówię. Zachęcam wszystkich ludzi z problemami psychicznymi do przyjścia do Domu - Klubu. Można tu uzyskać fachowe wsparcie psychiczne, ale też dostać „drugą szansę życiową”.

Emilka

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁUCZESTNICZENIA W TYM INNOWACYJNYM
I WAŻNYM DLA REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PRZEDSIĘWZIĘCIU!