Co to jest Dom-Klub

Historia Domów-Klubów pod Fontanną rozpoczyna się w 1948 r. w Nowym Jorku, gdy grupa byłych pacjentów szpitali psychiatrycznych powołała do życia dom służący rozwojowi ich umiejętności. W pobliżu była fontanna.
Symboliczną nazwę przyjmują niektóre Domy-Kluby wdrażające ideę partnerskiego członkostwa: przynależność do wspólnego domu, który się razem tworzy i za który się razem odpowiada. W Europie jest ponad 60 Domów-Klubów.

Celem Domów-Klubów pod Fontanną jest stopniowe wzmacnianie się osób doświadczających zaburzeń zdrowia psychicznego w podmiotowości i autonomii (ang. empowerment), aby w konsekwencji podejmować jak najlepsze ważne dla siebie decyzje, angażować się w rozmaite działania i wypełniać różnorodne role społeczne i zawodowe. Model Domu-Klubu jest komplementarny, ale odmienny wobec modeli, które oferują osobom w trudnej sytuacji świadczenia socjalne, świadczenia medyczne lub miejsca pracy w ramach programów zatrudniania osób niepełnosprawnych.

W Domach - Klubach wszystkie prace i zadania domowe wykonywane są siłami własnymi. Dom nie zatrudnia pracowników, którzy wykonywaliby tylko określone zadania ani profesjonalistów oferujących pomoc terapeutyczną lub socjalną (czyli lekarzy, pielęgniarek psychiatrycznych, psychologów, terapeutów czy pracowników socjalnych). Wszyscy - Członkowie, Kandydaci na Członków i pracownicy - działają w sekcjach, które ułatwiają koordynację prac.

W Kieleckim Domu pod Fontanną działają 3 Sekcje:

ADMINISTRACJI (złożona z Grup zadaniowych: członkowskiej, higieny i techniczno – zaopatrzeniowej)

EDUKACYJNO – SPOŁECZNA (złożona z Grup zadaniowych: języków obcych, informatycznej, rynku pracy i umiejętności społecznych)

KULTURY I REKREACJI (złożona z Grupy kultury i sztuki oraz Programu Popołudniowego i Weekendowego).

Tym, co nadaje sens i kierunek naszym wysiłkom jest takie rozwijanie własnych możliwości i umiejętności, które pozwoli na coraz bardziej satysfakcjonujące kierowanie swoim życiem.

Dom-Klub działa w oparciu o Międzynarodowe Standardy Modelu Domu-Klubu wypracowywane od ponad 50 lat przez Domy-Kluby działające na całym świecie i zrzeszone przez ICCD (International Center For Clubhouse Development - Międzynarodowe Centrum Rozwoju Domów-Klubów).

Źródło: Międzynarodowy Model Domu - Klubu: Założenia i standardy.

Po raz pierwszy o Domu pod Fontanną usłyszałem, gdy poszliśmy na jego prezentację podczas Kieleckiego Festiwalu Nauki. Wtedy byłem jeszcze członkiem Środowiskowego Domu Samopomocy. Gdy musiałem opuścić ŚDS zacząłem chodzić na spotkania założycielskie Kieleckiego Domu pod Fontanną. Odbywały się one w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach przy ul. Studziennej. Pierwszy - przejściowy lokal otrzymaliśmy na ul. Sienkiewicza. Tutaj pierwsze dyskusje odbywały się na paczkach makulatury, pozostawionych przez poprzednich właścicieli. Gdy dorobiliśmy się już mebli zaczęliśmy myśleć o lokalu docelowym.
Po wygraniu boju z ludźmi, którzy nie chcieli mieć za sąsiadów „wariatów” i odczekaniu „czasu remontu” wprowadziliśmy się do części budynku przy ul. Jana Nowaka - Jeziorańskiego 75. Zaczęliśmy rozwijać rożne Sekcje, na czele z Sekcją Higieny - jedną z najmniej lubianych :-)
Ale najważniejszą sprawą w KDpF jest Zatrudnienie Przejściowe. W jego ramach pracowałem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach. I choć to było tylko 6 miesięcy i to na pół etatu, nareszcie poczułem się pełnoprawnym członkiem społeczeństwa!

Wojtek